Trà Thái Nguyên – Trà Tân Cương Lộc Phát (TC10) Loại 1kg

200,000 

Trà Thái Nguyên – Trà Tân Cương Lộc Phát (TC10) Loại 1kg

200,000