Trà Thái Nguyên – Trà Tân Cương Hảo Hạng (TC7) Loại 1kg

200,000 

Trà Thái Nguyên – Trà Tân Cương Hảo Hạng (TC7) Loại 1kg

200,000