Trà Thái Nguyên – Trà Tân Cương Búp Xanh (TC9) Loại 1kg

240,000 

Trà Thái Nguyên – Trà Tân Cương Búp Xanh (TC9) Loại 1kg

240,000