Trà Thái Nguyên – Trà Tân Cương Tôm Nõn (TC5) Loại 1kg

200,000 

Trà Thái Nguyên – Trà Tân Cương Tôm Nõn (TC5) Loại 1kg

200,000