Trà Thái Nguyên – Trà Tân Cương Thượng Hạng (TC4) Loại 1kg

200,000 

Trà Thái Nguyên – Trà Tân Cương Thượng Hạng (TC4) Loại 1kg

200,000